Hướng dẫn thêm Facebook Comment vào Blogger (Blogspot)

Bước 1: Tạo app facebook
Đăng nhập Facebook ~> Truy cập https://developers.facebook.com/apps
Vào My Apps ~> Add a New App

Tiếp theo nhập mã bảo vệ là ta đã tạo xong app.
Khi đã có app, bạn lưu ý copy Mã ứng dụng (App ID) lại để dùng cho bước sau.

Bước 2: Chèn Facebook Comment vào Blogger (Blogspot)
Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thêm dòng code sau vào thẻ <html... (Thẻ html này nằm ở ngay đầu Mẫu)

Thêm thẻ meta sau vào trước thẻ </head>
<meta content='Mã ứng dụng' property='fb:app_id'/>
<meta content='Facebook user ID' property='fb:admins'/>
Thay thế Mã ứng dụng của app mà bạn đã copy ở cuối Bước 1
Thay Facebook user ID bằng ID tài khoản Facebook của bạn

Thêm đoạn code sau vào trước thẻ </body>
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = &quot;//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&quot;;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>

Cuối cùng ta sẽ xác định vị trí để chèn bình luận facebook. Thường thì ta chèn bình luận facebook vào cuối bài viết, có 2 cách để thực hiện.


Cách 1: Thêm đoạn code sau ngay dưới thẻ <b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<fb:comments colorscheme='light' expr:href='data:post.canonicalUrl' numposts='5' width='530'/>
</b:if>

Cách 2: Thêm đoạn code sau dưới thẻ đóng </div> của thẻ <div class='post-footer'>(Thẻ này nằm trong phần <b:includable id='post' var='post'>)

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<fb:comments colorscheme='light' expr:href='data:post.canonicalUrl' numposts='5' width='530'/>
</b:if>

colorscheme='light' : màu của khung bình luận, facebook cung cấp 2 giao diện là lightvà dark
numposts='5' : số bình luận hiển thị
width='530' : kích thước chiều ngang của khung bình luận

Vậy là xong, ta Lưu Mẫu lại.

Bước 3: Quản lý Facebook Comment
Truy cập https://developers.facebook.com/tools/comments sau đó chọn ứng dụng của bạn để quản lý bình luận facebook trên blog.

                                                                                                          Nguồn : dxoan.blogspot.com
Hướng dẫn thêm Facebook Comment vào Blogger (Blogspot) Hướng dẫn thêm Facebook Comment vào Blogger (Blogspot) Reviewed by jimi cater on 10:08:00 pm Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.