Thêm Fanpge Facebook vào Website Blogger 2017

Chỉnh sửa và chèn code facebook vào blogspot
Đăng nhập blogspot => Vào phần Bố Cục => Thêm Tiện ích => Tìm đến HTML/Javascript (thêm nó vào) và cho đoạn code sau vào là Ok


Những phần chữ màu đỏ bạn cần sửa lại:
- Thay https://www.facebook.com/diachifanpagecuaban thành link Fanpage Facebook của bạn
width=245 là độ rộng của khung
height=270 chiều dài khung

<div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/diachifanpagecuaban&amp;width=245&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;connections=9&amp;stream=false&amp;header=false&amp;height=270" scrolling="no" frameborder="0" scrolling="no" style="border: medium none; overflow: hidden; height: 270px; width: 245px;background:#fff;"></iframe>
</div>
Thêm Fanpge Facebook vào Website Blogger 2017 Thêm Fanpge Facebook vào Website Blogger 2017 Reviewed by jimi cater on 6:03:00 pm Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.