Chụp toàn bộ trang web - (Awesome Screenshot Plus is add-on)
Awesome Screenshot Plus là add-on hữu hiệu dành cho Firefox để giúp người sử dụng chụp toàn bộ trang hoặc bất kỳ phần nào, với các tùy chọn đủ để chỉnh sửa 1 hình ảnh như paint
Chụp toàn bộ trang web - (Awesome Screenshot Plus is add-on) Chụp toàn bộ trang web - (Awesome Screenshot Plus is add-on) Reviewed by jimi cater on 10:52:00 am Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.