Các lệnh HTML cơ bản [Code]Phần 1: Trang trí chữ

In đậm = <b>In đậm</b>

Nghiêng = <i>Nghiêng</i>

Gạch dưới = <u>Gạch dưới</u>

Gạch ngang chữ = <s>Gạch ngang chữ</s>

Chữ Sub Script = Chữ <sub>Sub Script</sub>

Chữ Super Script = Chữ <sup>Sub Script</sup>

Để kết hợp 2 kiểu trang trí, bạn nhập như sau:

Ví dụ: In đậm + gạch dưới = <b><u>Text</u></b>

*có 1 số kiểu tớ không làm mẫu ra được, các bạn cứ thử rồi sẽ thấy kết quả nhé*


 -----------------------------------------

Thay đổi màu chữ:

<font color="#mã màu">Text</font>

hoặc <font color="tên màu">Text</font>

Ví dụ: <font color="red">Text</font>

Mã màu bạn có thể lấy bằng cách sử dụng Photoshop.

-----------------------------------------

Thay đổi kích thước chữ:

<font size="kích thước bạn muốn">Text</font>

Ví dụ: <font size="7">Text</font>

Có 7 kích thước để bạn lựa chọn: 1 2 3 4 5 6 7

-----------------------------------------

Thay đổi font chữ:

<font face="tên font">Text</font>

Một vài font phổ biến: Arial, Arial black, Book Antiqua, Century Gothic, Courier new, Garamound, Georgia, Impact, Lucida Console, Monotype Corsiva, Small Fonts, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet Ms, Verdana

Ví dụ: <font face="Impact">Text</font>

-----------------------------------

Làm nền cho chữ:

<font style="background-color: #mã màu">Text</font>

Ví dụ: <font style="background-color: #c4c4c4">Text</font>

Để làm cho nền chữ linh hoạt hơn khi xuống dòng, bạn thêm
"display:block" vào mã.

Ví dụ: <font style="background-color: #c4c4c4; display:block">Text</font>

 

Phần 2: Định dạng văn bản

Để hình ảnh hoặc dòng chữ của bạn bắt đầu ở 1 dòng mới, dùng lệnh <br>

Căn giữa: <center>Text</center>

Căn lề phải: <p align="right">Text</p>

Căn lề trái: <p align="left">Text</p>

Chữ chạy chạy chạy (cái này hay à nha :o):

<marquee>Text</marquee>
<marquee><img src="link hình"></marquee>

Tạo 1 danh sách, ví dụ:


  • Meow xink
  • Meow ngoan
  • Meow đáng iu

<ul><li>Meow xink<li>Meow ngoan<li>Meow đáng iu</ul>

 Phần 3: Links

Tạo 1 đường link: <a href="đường link của bạn">Text</a>

Để mở link ở trang khác: <a href="link của bạn" target="_blank">Text</a>

Tạo 1 đường link "email me":

<a href="mailto:youremailaddress@whatever.com">E-mail me</a>
 Phần 4: Hình ảnh
Trước tiên bạn phải up hình bạn muốn share trên blog ở 1 host nào đó (như yeah1look neh ) và lấy link

Show hình: <img src="link hình">

Để hình thành đường dẫn: <a href="đường link"><img src="link hình" border=0></a>

Chữ bao bọc hình:

<img src="link hình" align="left"> = hình nằm bên trái chữ
<img src="link hình" align="right"> = chữ nằm bên trái hình

 Phần 5: Viền

Để tạo viền xung quanh 1 ảnh, bạn làm như sau:

<img style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000" src="link hình">
Chỗ màu đỏ, bạn có thể thay bằng: solid , dotted , dashed , double, groove. Đây là kiểu dáng của đường viền của bạn.

Chỗ màu cam, bạn có thể thay bằng: 2px, 3px, v.v... Đây chính là độ dày hay mỏng của đường viền.

Chỗ màu tím, bạn có thể thay bằng mã màu bạn thích. Lấy mã màu tại đây. Đây là màu của đường viền.


Phần 6: Scroll box
Scroll box tức là tạo ra 1 cái hộp có thanh kéo lên kéo xuống ý! Scroll box giúp site của bạn vừa đẹp vừa gọn lại vừa pro
<div style="
height: 200px; *chiều cao*
width: 100px; *chiều rộng*
overflow: auto; *cho phép kéo trượt*
border-color: #mã màu;
border-style: #mã màu;
border-width: #mã màu;
scrollbar-arrow-color: #mã màu;
scrollbar-track-color: #mã màu;
scrollbar-face-color: #mã màu;
scrollbar-highlight-color: #mã màu;
scrollbar-darkshadow-color: #mã màu;
scrollbar-3dlight-color:#mã màu;
scrollbar-shadow-color: #mã màu;">

Nội dung của bạn ở đây nhé. </div>

Nếu bạn dùng Firefox thì các phần scrollbar-x-y không cần thiết, cứ để mặc định.

Đây là minh họa cho scroll box.

 code = <div style="width: 200px; height: 100px; overflow: auto; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">Nội dung của bạn </div>

Các lệnh HTML cơ bản [Code] Các lệnh HTML cơ bản [Code] Reviewed by jimi cater on 9:27:00 am Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.