Dự án PixprofitWebsite : http://pixprofit.com/


    +Mức lương:
            Từ         1$     -    5$ : 19.500đ / 1$
            Từ   5,001$     -  10$ : 20.000đ / 1$
               Từ 10,001$    -   20$ : 20.100đ / 1$
            Từ 20,001$    -   30$ : 20.200đ / 1$
            Từ 30,001$    -   40$ : 20.300đ / 1$
            Từ 40,001$    -   50$ : 20.400đ / 1$
            Từ       50$  trở lên   : 20.500đ / 1$
 

    + Thời gian load hình        : 24/24.    +  Thời gian thanh toán     : Khi đủ min 3$.


      Cách tính tiền lương của pixprofit.

          
 user variable $0.55-$1.0
0 priority workers get $1      per 1000 images
1 priority workers get $0.95 per 1000 images
2 priority workers get $0.9   per 1000 images
3 priority workers get $0.85 per 1000 images
4 priority workers get $0.8   per 1000 images
5 priority workers get $0.75 per 1000 images
6 priority workers get $0.7   per 1000 images
7 priority workers get $0.65 per 1000 images
8 priority workers get $0.6   per 1000 images
9 priority workers get $0.55 per 1000 images

    Sự khác nhau giữa các cấp pri là giá tiền. nên các bạn cố gắng giữ pri ở mức 0 1 2 3 để nhận được giá cao nhất. Các bạn sẽ được cấp các ID mới ở pri 4. khi test tốt nó sễ về 0 nếu gõ chuẩn.

  * Các yếu tố gây tăng pri của id
 
+ Đánh sai ít nhưng quá chậm, sẽ bị tăng pri
+ Đánh sai nhiều. Cái này tính luôn trường hợp gặp summiting, cannt connect, tam giác đỏ dẫn đến lỗi sai.
+ Treo ID thời gian dài trên web hoặc soft mà không gõ.
+ Thực hiện 1 phiên làm việc quá ngắn (ít hơn 30p) sẽ dễ tăng pri. Nên các bạn cố gắng mỗi phiên làm việc (tính từ lúc bắt đầu làm, cho đến lúc thoát phần mềm) nên trên 30p. Tốt nhất canh giờ làm việc là giờ chẵn, ví dụ mỗi phiên làm nên làm 30p, 1h, 1h30… rồi thoát.
+ Thực hiện thao tác log in, log out liên tục. Làm vài code rồi out, rồi lại log vào gõ vài code… 
- Muốn xem pri của ID bạn có thể vào web pixprofit.com dùng tk mà mmokb.com cấp cho bạn để log vào tk, sau đó chọn tab workspace để xem (lưu ý, trước khi thoát ra nên gõ hết cap đã hiện và ấn nút send pause)
* Dấu hiệu cho thấy id của bạn bị ban.
Khi log vào làm việc ID chỉ load 4 code, xong rồi loading liên tục, mặc dù id đó là pri 0,1 và dù bất cứ thời điểm nào trong ngày. Khi id bị ban, bạn không thể dùng id này làm việc được và Pix sẽ không trả tiền cho bạn nếu làm từ id này. Thêm nữa nếu ID đó của bạn thuộc group của mình thì group sẽ bị trừ 3$ do đó mình cũng sẽ trừ tiền của bạn


* Một số lưu ý khi làm việc với dự án pixprofit

           1.  Phân biệt chữ HOA & chữ thường.
 

                2. Khi gặp một từ có một số ký tự không nhìn thấy thì ta chỉ gõ những ký tự nhìn thấy, những ký tự không nhìn thấy ta bỏ qua không gõ (thay bằng ô trống)
 
          

            3. Không gõ những ký tự đặc biệt như dấu 2 chấm, chấm phẩy, dấu phẩy, alpha, beta, nói chung là những ký tự không đánh được bằng bàn phím. (!@#$%^^&*()_:"">?)
            4. Khi gặp ô toàn màu đen thì đánh black.
 
            5. Hình ảnh trống gõ blank , con mèo gõ cat, chó gõ dog, chiếc xe gõ car. nếu captcha như: 7+8=? thì gõ kết quả 15.

nếu captcha như: six seven nice one thì gõ 6791...không biết thì gõ dontsee. Sau đó ấn Enter.
 
 


          6. Trong 30 giây bạn phải đánh xong 1 hình, nếu trễ sau 30 giây nó sẽ tính hình đó sai, vì vậy các bạn vừa đánh cẩn thận nhưng phải đảm bảo tốc độ.

            7. Nếu các bạn bị time out quá nhiều ID đó sẽ bị khóa ID vĩnh viễn (Ban) thì các bạn sẽ bị trừ 3.000 captcha. đây là luật của dự án PIXPROFIT.

           8.Tham khảo thêm một số mẫu captcha.


 * Yêu Cầu :

1 : Đã có kinh nghiệm tham gia captcha.
2 : Tốc độ gõ đạt từ 900~ 1200 hình / 1h.
3 : Gõ nhanh , chính xác.
4 : Thời gian về khuya từ 00h~ 8h sáng.
5 : Số hình trong 1 ngày tối thiểu 2k hình.
6 : Cam kết chịu mọi đền bù nếu gõ mà bị banned ( vì 1 id bị banned, Group sẽ bị trừ 3$/1 id ) .
 

 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Quản lý để được trợ giúp. Đăng ký làm việc : 

Dự án Pixprofit Dự án Pixprofit Reviewed by jimi cater on 11:43:00 am Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.