Dự án Captcha typer.

Website làm việc : Captchatypers.com


Mức lương:
19.000 VNĐ / 1$ (Nếu đạt 5000-15.000 captcha/tuần)
20.000 VNĐ  / 1$  (Nếu đạt 15.000-30.000 captcha/tuần)
20.500 VNĐ  /1$ (>30.000 captcha/tuần)

 Thời gian load hình : 24/24

  -  Nhưng load nhanh từ 22h00 --> 10h30.

Thời gian thanh toán:  22h00 Thứ 7 hàng tuần .Hướng dẫn làm việc. 
I - Làm việc trên phần mềm: 
Bước 1 : Truy cập vào địa chỉ  Captchatypers.com
Bước 2 : Mở phần mềm sau khi download xong.
Bước 3 :  login và làm việc.

 
II - Làm việc trên web.

 Đăng nhập vào website http://www.captchatypers.com với user và pass được cấp.
  
Click vào Captcha entry để làm việc.

Đăng ký làm việc :
 


Tài khoản thử việc.

Username
check000
check001
check002
check003
check004
password
12345
12345
12345
12345
12345
Dự án Captcha typer. Dự án Captcha typer. Reviewed by jimi cater on 12:36:00 am Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.